Clouding - Bezpečnosť

Bezpečnosť

Kamerové systémy

Samozrejmosťou z hľadiska fyzickej bezpečnosti je v dnešnej dobe montáž kamerových systémov a poplašných zariadení. Naša firma Clouding s.r.o. zabezpečí vo firmách a v domácnostiach inštaláciu zabezpečovacej techniky s využitím najkvalitnejších overených zariadení. Správa takéhoto systému spočíva v pravidelnej mechanickej údržbe kamerových jednotiek a záznamového zariadenia s dodatočným doladením optiky podľa potrieb a ročného obdobia. Dosiahneme tým čo najlepší záznam a hlavne využijeme potenciál kamerovej jednotky.

Podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) musíme dbať na to, aby sme s ním dosiahli súlad. Je nutné zabezpečiť, aby kamery zaznamenávali len to, čo je povolené týmto nariadením a taktiež po akú dlhú dobu je možné uchovávať takýto záznam.

Nutnosťou je preto postarať sa o prístup k daným kamerovým záznamom tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. V prípade potreby Vám môžeme poskytnúť potrebné smernice a pomôcť s právnymi úkonmi spojenými s ochranou osobných údajov.

Clouding s.r.o. poskytuje ochranu kamerového systému jeho správnou integráciou do počítačovej siete (s využitím už existujúcej kabeláže PC siete). Zabezpečíme tak ochranu pred zneužitím systému.

Clouding - Kamery

Poplašné systémy

Pri samotnej montáži kamerových systémov a poplašných zariadení spolupracujeme so špecializovanou firmou Daltech s.r.o . Pri zabezpečovaní poplašných systémov využívame produkty jednej z najlepších značiek na trhu firmy Jablotron. Naši technici sú kvalifikovaní touto firmou k odbornej montáži. Ako najvhodnejšiu možnosť pri montáži kamerového systému je využívaná značka Samsung.

Taktiež zabezpečujeme správu a údržbu poplašných zariadení, ktoré sú už v objekte inštalované.

Clouding - Jablotorn

V prípade záujmu nás kontakujte telefonicky, alebo kontaktným formulárom.