Clouding - Kontakt

Kontakt

Clouding s.r.o.
Okružná 776/52, 058 01 Poprad
Slovensko

Obchodné oddelenie: 0902 702 484
Technické oddelenie: 0903 862 662

BANKOVÉ SPOJENIE:
ČSOB pobočka Poprad, Nám. sv Egídia 83
IBAN: SK94 7500 0000 0040 2280 2336
BIC SWIFT: CEKOSKBX