Správa IT

Naša firma za zaoberá outsourcingom správy IT (informačných technológii). IT outsourcing je systém správy IT firmou, ktorú si najme klient na vykonanie potrebných služieb a aj na potrebnú správu (administráciu informačných systémov). Výhodou takéhoto riešenia je prístup špecializovanej IT firmy, kde sú odborníci na každú nami poskytovanú službu, ktorí sú neustále vo svojom odbore vzdelávaní a majú prístup k najmodernejším technológiám na trhu. V jednom máte teda k dispozícii široké spektrum vedomostí, ktoré vieme využiť pri riešení Vašich momentálnych problémov, či pri pravidelnej údržbe a správe IT.

Správa IT zahŕňa služby, ktoré môžete využiť v celku, alebo jednotlivo podľa Vašich potrieb:

Clouding - Správa IT

1.Audit IT:
pripravíme komplexný audit Vášho informačného systému od kabeláží, nastavenia siete a serverov, pripojenia do internetu, zabezpečenia WiFi, pokrytia WiFi a celkového zabezpečenia systému. Na základe takéhoto auditu vieme navrhnúť kompletné riešenie Vášho IT navrhnuté priamo pre Vás, alebo Vašu firmu.

2.Fyzická údržba IT systému:
vykonáme fyzickú údržbu štrukturálnej kabeláže (dátových/internetových rozvodov), premeranie štrukturálnej kabeláže, aby vyhovovala správnym normám pre internú komunikáciu medzi počítačovými stanicami a servermi, alebo pre pripojenie k vysokorýchlostnému internetu stabilne a bez výpadkov.

Clouding - Správa IT

Máme skúsenosti, že v už existujúcich štrukturálnych kabelážach použitím nevhodných materiálov (ako sú netienené káble s pozdĺžnym vedením s existujúcim elektrickým vedením) vzniká interferencia. To má za následok výpadok pripojenia k internetu a k službám bežiacim na serveroch.

Naša firma taktiež zabezpečuje návrh a inštaláciu nových štrukturálnych kabeláži, internetových rozvodov, rozvodov pre kamerové a poplašné systémy.

Do fyzickej údržby IT systému spadá aj čistenie filtrov a chladičov serverov, pracovných staníc, záznamových zariadení, diskových úložísk a sieťových komponentov ako sú routre a switche a pod.

Takáto starostlivosť zabezpečí dlhodobú a spoľahlivú životnosť hardwaru informačného systému.

Clouding - Správa IT

3.Správa počítačovej siete:
základom správne fungujúcej počítačovej siete je kvalitná architektúra tejto siete. Je potreba správne zvoliť jej topológiu tak, aby sa minimalizoval počet potrebného hardwaru. Okrem finančnej úspory minimalizujeme zlyhanie sieťových komponentov (WiFi access point, switch). Ich zlyhanie môže spôsobiť celkový výpadok siete, alebo jej časti. Týmto správnym rozvrhnutím dosiahneme ušetrenie finančných prostriedkov. Tie môžeme využiť na posilnenie dôležitých uzlov v sieti, akými sú záložné (redundantné) swithe, routre a pod.

Okrem tohto fyzického návrhu siete je veľmi dôležitá logická softwarová architektúra tejto siete. Používaním tzv. virtuálnych sieti (VLAN) rozdelíme hardwarovú sieť na jednotlivé virtuálne podsiete (VLANs). Docielime tým vysokú bezpečnosť, keďže rozdelíme jednotlivé sieťové komponenty (napr. rozdelenie lokálnej siete s firemnými dátami od hosťovskej WiFi siete a to s využitím rovnakých hardwarových komponentov).

Hlavným komponentom siete je firewall/router. Ním zabezpečíme vnútro siete a komunikáciu z a do internetu a bezpečnú, kontrolovanú komunikáciu medzi jednotlivými VLANs. Správnym nastavením firewallu ochránime vnútropodnikovú počítačovú sieť pred útokmi z internetu (hackerské útoky). Zabezpečíme komunikáciu z internetu tak, aby sme bezpečne sprístupnili napr. webové služby bežiace na vnútropodnikových serveroch.

Clouding - Správa IT

4. Inštalácia a správa WiFi systémov:
dnešná doba si vyžaduje vysoké pokrytie internetom. Toto dosiahneme využitím WiFi pripojenia. Zabezpečíme Vám kvalitný WiFi systém, ktorým dosiahneme maximálne pokrytie. WiFi zariadení neustále pribúda a tieto sa navzájom rušia. Z tohto dôvodu je dôležitá správa WiFi systému. Správnym nastavením vieme ,,odladiť,, jednotlivé Wifi komponenty tak, aby sme minimalizovali rušivé vplyvy na tento WiFi systém. Tým zabezpečíme čo najstabilnejšiu funkčnosť tohto WiFi pripojenia.

5. Správa serverov a počítačových staníc:
je potrebné udržiavať operačný systém, aplikácie a antivírové programy v aktuálnom stave. Zabezpečíme to kontinuálnym aktualizovaním systému, akými sú inštalácia aktualizácii, service packov, aktualizáciou antivírových databáz. Musíme taktiež zálohovať systémy, akými sú firemné dáta, databázy, systémové nastavenia tak, aby v prípade výpadku, alebo zlyhania hardwaru bola ich obnova čo najrýchlejšia. Takto aktualizovaný a zálohovaný systém zabezpečí stabilnú a dlhodobú prevádzku celého informačného systému.

Clouding - Správa IT

6. Monitoring:
aby sme boli informovaní o stave nášho informačného systému je veľmi dôležitý správne nastavený a udržiavaný monitorovací systém. Takýmto monitorovacím systémom vieme veľmi jednoducho predvídať a predchádzať neželaným výpadkom informačného systému.


V prípade záujmu nás kontakujte telefonicky, alebo kontaktným formulárom.